Comité Memorials Montfoort

Het comité Memorials Montfoort is een samenwerking van diverse personen en stichtingen met één gezamenlijk doel: Aandacht vragen én helpen realiseren van twee memorials voor de 14 jonge mannen die stierven voor onze vrijheid, 1 bemanningslid overleefde de crash. Het is nooit te laat om deze ereschuld in te lossen.

Comité Memorials Montfoort

p/a Th. Elsenstraat 53
3417 WX Montfoort
comite@memorials-montfoort.nl
Bankrekening NL53 INGB 0005856702
T.n.v. Comite 4 en 5 mei Montfoort o.v.v. Memorials